EU & UKCA Declaration for Secop Hermetic Motor Compressors and Condensing Units 314-Series, incl.

 • Low Voltage Directive 2014/35/EU (EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012)
 • EN 60730-1: 2016/A1-2019
 • EN 60730-2-10: 2007/2008-06
 • EN 60079-15: 2017
 • EMC Directive: 2014/30/EU
 • RoHS Directive: 2011/65/EU (L174/88), 2015/863/EU (L137/10)
 • Pressure Equipment Directive: PED 2014/68/EU
 • REACH/SVHC Confirmation 1907/2006/EU